Keuzes maken vanuit Financieel inzicht

Onze integrale aanpak waarin Administratie, Stuurinformatie en Financieel Inzicht een plek hebben zorgt voor écht inzicht. Zowel financiële als niet-financiële gegevens hebben daarin een plek. Doordat wij vanuit een controlling en accountancy ervaringsbasis werken, is er in alle stappen aandacht voor wat minimaal nodig, zeer wenselijk of wellicht overbodig is.

Hoe helpen wij concreet met inzicht?

 • Ondersteunen bij bepaling en inrichting korte- en lange termijn doelstellingen vanuit IST/SOLL gedachte
 • Sparren over beschikbare stuurinformatie
 • Opzetten plannings- en controlcyclus
 • Adviseren management vanuit stuurinformatie
 • Bedrijfsadvies
 • Financieringsbegeleiding
 • Herstructurering
 • Ondersteuning accountantscontroles
 • Projectadministratie opzetten
 • Subsidieverantwoording opzetten
 • What If analyses, doorrekenen van gewijzigde prognoses

"En is jullie inrichting op orde dan maak ik mijzelf graag zo snel mogelijk voor een groot deel weer overbodig, want dan heb ik mijn werk goed gedaan. "

Onze aanpak

Control accountancy heeft een eigen beeld bij de werkwijze en toegevoegde waarde van een accountant. Vanuit een diepe kennis van de systematiek en werkwijze binnen ondernemingen hebben wij hier een duidelijke visie op ontwikkeld. Administratie is de basis en niet het doel. Nuttige stuurinformatie ontsluiten, zodat je meer inzicht hebt om beslissingen te nemen. Het inzicht altijd op orde zodat je snel kunt schakelen wanneer de situatie daarom vraagt. Dat is waar wij voor staan.